Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Daglig verksamhet

Finns i: Växjö (Kronoberg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna.

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

Daglig verksamhet finns på flera platser i kommunen. På hemsidan kan du se var de finns och vad du kan göra på de olika platserna.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade, LSS. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det finns ingen ersättning kopplad till insatsen utan den enskilde behöver ha sin försörjning ordnad på annat vis. Att bevilja insatsen från 16 år är under förutsättning att skolgång är avslutad och i undantagsfall.  

Liknande vägval

Praktik hos Älmhults kommun

Älmhult

Du som inte har ett arbete och inte riktigt vet vad du vill jobba med kan få praktik på Älmhults kommun.