Daglig verksamhet

Finns i: Växjö (Kronoberg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna.

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

Daglig verksamhet finns på flera platser i kommunen. På hemsidan kan du se var de finns och vad du kan göra på de olika platserna.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade, LSS. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det finns ingen ersättning kopplad till insatsen utan den enskilde behöver ha sin försörjning ordnad på annat vis. Att bevilja insatsen från 16 år är under förutsättning att skolgång är avslutad och i undantagsfall.  

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Stöd av Samverkansteam Värend

Flera kommuner i Kronoberg

Personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar kan få stöd och hjälp av en koordinator för att komma närmare att bli självförsörjande.

Fast Care - Kom in

Flera kommuner

Stöd till ukrainare för att komma in i samhället genom projektet Fast Care.

Arbetsförberedande stöd hos SamSteg

Flera kommuner i Kronoberg

För dig som inte har jobbat på länge, och behöver stöd på vägen till att få ett arbete, finns SamSteg.