Daglig verksamhet

Finns i: Växjö (Kronoberg)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna.

När du går på daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

Daglig verksamhet finns på flera platser i kommunen. På hemsidan kan du se var de finns och vad du kan göra på de olika platserna.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade, LSS. Det kan du ansöka om hos kommunen.

Det här vägvalet

  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det finns ingen ersättning kopplad till insatsen utan den enskilde behöver ha sin försörjning ordnad på annat vis. Att bevilja insatsen från 16 år är under förutsättning att skolgång är avslutad och i undantagsfall.  

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Dagverksamhet Karlssons

Ljungby

På dagverksamhet Karlssons kan du med psykisk funktionsnedsättning få en meningsfull sysselsättning.

SamSIP - Kronoberg

Kronoberg

Om du behöver samordnat stöd från flera myndigheter kan en SamSIP hjälpa till.

Kommunala aktivitetsansvaret

Tingsryd

Om du är 16-20 år gammal och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).