Kommunala aktivitetsansvaret

Finns i: Växjö (Kronoberg)
Du som är 16-20 år gammal och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Hos det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kan du

  • prata om din framtid, oavsett om du är intresserad av studier eller jobb
  • träffa en studie- och yrkesvägledare för att se efter vilken utbildning som skulle kunna passa dig
  • göra studiebesök, till exempel på olika skolor och program
  • få hjälp att komma närmare arbetsmarknaden, till exempel genom en praktikplats eller få stöd med att skriva ett CV.

KAA kan hjälpa dig vidare till andra myndigheter om du behöver det.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning

Övrigt

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till och med 19 år som bor i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte börjat eller avslutat gymnasiestudier eller gymnasiesärstudier.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Stöd av Samverkansteam Värend

Flera kommuner i Kronoberg

Personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar kan få stöd och hjälp av en koordinator för att komma närmare att bli självförsörjande.

Fast Care - Kom in

Flera kommuner

Stöd till ukrainare för att komma in i samhället genom projektet Fast Care.

Arbetsförberedande stöd hos SamSteg

Flera kommuner i Kronoberg

För dig som inte har jobbat på länge, och behöver stöd på vägen till att få ett arbete, finns SamSteg.