Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Praktik hos Älmhults kommun

Finns i: Älmhult (Kronoberg)
Du som inte har ett arbete och inte riktigt vet vad du vill jobba med kan få praktik på Älmhults kommun.

Älmhult har fem olika områden du kan praktisera inom:

 • Socialförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Kommunledningsförvaltningen 
 • Tekniska förvaltningen 
 • Kultur- och fritidsförvaltningen

Du kan också prova på ett speciellt yrke genom att praktisera inom

 • omsorg för äldre
 • skola och barnomsorg
 • lokalvård och storkök
 • administration
 • kommunarkiv
 • återvinning.

Det är enheten för arbete och försörjning som hjälper dig att hitta den arbetsplats och de arbetsuppgifter som passar dig.

Det är viktigt att syftet med praktiken är klarlagt innan du börjar.

Genom praktik på Älmhults kommun kan du få erfarenhet av arbetslivet och ett speciellt arbete. Har du varit arbetslös länge så kommer du närmare ett arbete. Funderar du på att studera så kanske det är lättare att välja vad du vill studera när du provat på att jobba. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Praktik kan ges i högst sex månader. Om du deltar i jobbgarantin för ungdomar är praktiken högst tre månader. Vid arbetspraktik kan aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ges. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Läs mer hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ersättning vid arbetspraktik, Arbetsförmedlingen
Ersättning när du deltar i Arbets­förmedlingens program, Försäkringskassan

Liknande vägval