Praktik hos Älmhults kommun

Finns i: Älmhult (Kronoberg)
Du som inte har ett arbete och inte riktigt vet vad du vill jobba med kan få praktik på Älmhults kommun.

Älmhult har fem olika områden du kan praktisera inom:

 • Socialförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Kommunledningsförvaltningen 
 • Tekniska förvaltningen 
 • Kultur- och fritidsförvaltningen

Du kan också prova på ett speciellt yrke genom att praktisera inom

 • omsorg för äldre
 • skola och barnomsorg
 • lokalvård och storkök
 • administration
 • kommunarkiv
 • återvinning.

Det är enheten för arbete och försörjning som hjälper dig att hitta den arbetsplats och de arbetsuppgifter som passar dig.

Det är viktigt att syftet med praktiken är klarlagt innan du börjar.

Genom praktik på Älmhults kommun kan du få erfarenhet av arbetslivet och ett speciellt arbete. Har du varit arbetslös länge så kommer du närmare ett arbete. Funderar du på att studera så kanske det är lättare att välja vad du vill studera när du provat på att jobba. 

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Praktik kan ges i högst sex månader. Om du deltar i jobbgarantin för ungdomar är praktiken högst tre månader. Vid arbetspraktik kan aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ges. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Läs mer hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ersättning vid arbetspraktik, Arbetsförmedlingen
Ersättning när du deltar i Arbets­förmedlingens program, Försäkringskassan

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Stöd av Samverkansteam Värend

Flera kommuner i Kronoberg

Personer med ohälsa eller funktionsnedsättningar kan få stöd och hjälp av en koordinator för att komma närmare att bli självförsörjande.

Fast Care - Kom in

Flera kommuner

Stöd till ukrainare för att komma in i samhället genom projektet Fast Care.

Arbetsförberedande stöd hos SamSteg

Flera kommuner i Kronoberg

För dig som inte har jobbat på länge, och behöver stöd på vägen till att få ett arbete, finns SamSteg.