Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Sfi - svenska för invandrare

Finns i: Ljungby (Kronoberg)
Om du vill lära dig svenska, kan du gå på sfi.

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

Studierna görs via tre studievägar beroende på din bakgrund, dina förutsättningar och mål.

På sfi lär du dig

  • att förstå när någon pratar svenska
  • att prata svenska med andra
  • att läsa och skriva på svenska.

Att studera på sfi är gratis. 

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Övrigt

Du kan läsa sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år om du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Du ska vara bosatt i Ljungby kommun och ha svenskt personnummer eller vara EU/EES-medborgare. Eller så ska du vara medborgare i Schweiz med uppehållsrätt (för arbete eller studier).

Inom sfi finns det tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). 

  • Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund.
  • Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola.
  • Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. 

Liknande vägval

Praktik hos Älmhults kommun

Älmhult

Du som inte har ett arbete och inte riktigt vet vad du vill jobba med kan få praktik på Älmhults kommun.

Sfi - svenska för invandrare

Älmhult

Om du är ny i Sverige och behöver lära dig svenska kan du gå på Svenska för invandrare, sfi.