Boendestöd

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som har en långvarig psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp genom boendestöd.

Boendestöd innebär att en boendestödjare kan komma hem till dig för att stötta och stärka din förmåga att klara dig i samhället.

Boendestödjaren kan ge dig stöd så att du klarar av att

  • sköta ditt hem
  • göra olika ärenden
  • kontakta sjukvård och myndigheter
  • sköta personlig hygien
  • utföra fritidsaktiviteter.

Det är inte alltid samma boendestödjare som kommer hem till dig.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du behöver inte ha en diagnos för att kunna få boendestöd.

Alla har inte rätt till boendestöd. För att veta om du har rätt till boendestöd måste du kontakta en biståndshandläggare på kommunen.

Målet med boendestöd är att du ska lära dig hur du kan klara dig själv.

Ansvariga för vägvalet

Socialpsykiatrin, Lekeberg kommun.

Vardag & boende Gemenskap & fritid
Vardag & boende Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Rådgivning hos Medborgarjuristerna

Örebro

Du som har frågor kring lag och rätt kan prata med Medborgarjuristerna.

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.