Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Lekeberg (Örebro län)
Du som har en långvarig psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp genom boendestöd.

Boendestöd innebär att en boendestödjare kan komma hem till dig för att stötta dig att få saker gjorda.
Boendestödjaren kan ge dig stöd så att du klarar av att

  • sköta ditt hem
  • göra olika ärenden
  • kontakta sjukvård och myndigheter
  • sköta personlig hygien
  • utföra fritidsaktiviteter.

Det är inte alltid samma boendestödjare som kommer hem till dig.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du behöver inte ha en diagnos för att kunna få boendestöd.

Alla har inte rätt till boendestöd. För att veta om du har rätt till boendestöd måste du kontakta en biståndshandläggare på kommunen.

Målet med boendestöd är att du ska lära dig hur du kan klara dig själv.

Ansvariga för vägvalet

Socialpsykiatrin, Lekeberg kommun.

Liknande vägval