Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Ljusnarsberg (Örebro län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning, och har svårt att klara dig i vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Målet med boendestödet är att du ska må bättre och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

En handläggare beslutar om du kan få boendestöd. Sedan planerar du boendestödjaren stödet tillsammans, så att stödet passar dina behov. 

Stödteamet i Ljusnarsberg hjälper dig att få ordning på vardagen.

Du kan få stöd att

  • boka tvättider
  • göra inköpslistor, och stöd dig vid inköp
  • planera din städning, och få en del stöd med den.

Du kan också få motiverande och stödjande samtal för att klara vardagen.

Boendestödet kostar ingenting för dig. Boendestödjaren har tystnadsplikt, och berättar inte om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.