Boendestöd

Finns i: Ljusnarsberg (Örebro län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning, och har svårt att klara dig i vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Målet med boendestödet är att du ska må bättre och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

En handläggare beslutar om du kan få boendestöd. Sedan planerar du boendestödjaren stödet tillsammans, så att stödet passar dina behov. 

Stödteamet i Ljusnarsberg hjälper dig att få ordning på vardagen.

Du kan få stöd att

  • boka tvättider
  • göra inköpslistor, och stöd dig vid inköp
  • planera din städning, och få en del stöd med den.

Du kan också få motiverande och stödjande samtal för att klara vardagen.

Boendestödet kostar ingenting för dig. Boendestödjaren har tystnadsplikt, och berättar inte om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Vardag & boende Gemenskap & fritid
Vardag & boende Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Rådgivning hos Medborgarjuristerna

Örebro

Du som har frågor kring lag och rätt kan prata med Medborgarjuristerna.

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.