Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Nora (Örebro län)
Du som har en psykiatrisk diagnos, och har svårt att klara dig i vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Målet med boendestödet är att du ska må bättre och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

En handläggare beslutar om du kan få boendestöd. Sedan planerar du och boendestödjaren stödet tillsammans, så att stödet passar dina behov. 

Du till exempel få stöd och hjälp att

  • planera och få ordning på ditt vardagsliv hemma, till exempel rutiner för mediciner, tvätt och städning
  • göra saker utanför hemmet, till exempel att handla eller resa med kollektivtrafiken.
  • planera för och stötta dig i dina kontakter med olika myndigheter, eller andra viktiga möten.

Boendestödet kostar ingenting för dig. Boendestödjaren har tystnadsplikt, och berättar inget om dig för andra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och stärka din förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.