Boendestöd

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en långvarig psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp genom boendestöd.

Boendestöd riktar sig till vuxna personer som behöver hjälp från socialpsykiatrin samt personer med intellektuellt funktionsnedsättning, psykiskt funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Boendestöd betyder att en boendestödjare stödjer dig så att du får saker gjorda i din vardag.
Tillsammans med boendestödjaren bestämmer du hur stödet ska se ut och vad ni ska göra.
Ditt mål och behov styr hur stödet ska se ut.

Boendestödjaren kan bland annat ge dig stöd så att du klarar av att

  • sköta ditt hem
  • planera din tid
  • göra olika ärenden
  • kontakta sjukvård och myndigheter
  • sköta personlig hygien
  • komma iväg till någon fritidsaktivitet.

Det är inte alltid samma person som kommer hem till dig.

Stödet finns så länge du behöver det. När du känner dig trygg  och nått ditt mål och vill gå vidare utan stöd så avslutar ni boendestödet.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du behöver inte ha en diagnos för att kunna få boendestöd.

Alla har inte rätt till boendestöd. För att veta om du har rätt till boendestöd måste du kontakta en biståndshandläggare på kommunen.

Målet med boendestöd är att du ska lära dig hur du kan klara dig själv.

Vardag & boende Gemenskap & fritid
Vardag & boende Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Rådgivning hos Medborgarjuristerna

Örebro

Du som har frågor kring lag och rätt kan prata med Medborgarjuristerna.

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.