Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Boendestöd

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som har en långvarig psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att fungera, kan få hjälp genom boendestöd.

Boendestöd riktar sig till vuxna personer som behöver hjälp från socialpsykiatrin samt personer med intellektuellt funktionshinder, psykiskt funktionshinder eller förvärvad hjärnskada.

Boendestöd betyder att en boendestödjare stödjer dig så att du får saker gjorda i din vardag.
Tillsammans med boendestödjaren bestämmer du hur stödet ska se ut och vad ni ska göra.
Ditt mål och behov styr hur stödet ska se ut.

Boendestödjaren kan bland annat ge dig stöd så att du klarar av att

  • sköta ditt hem
  • planera din tid
  • göra olika ärenden
  • kontakta sjukvård och myndigheter
  • sköta personlig hygien
  • komma iväg till någon fritidsaktivitet.

Det är inte alltid samma person som kommer hem till dig.

Stödet finns så länge du behöver det. När du känner dig trygg  och nått ditt mål och vill gå vidare utan stöd så avslutar ni boendestödet.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du behöver inte ha en diagnos för att kunna få boendestöd.

Alla har inte rätt till boendestöd. För att veta om du har rätt till boendestöd måste du kontakta en biståndshandläggare på kommunen.

Målet med boendestöd är att du ska lära dig hur du kan klara dig själv.

Ansvariga för vägvalet

Socialpsykiatrin, Örebro kommun.

Liknande vägval