Få struktur på din vardag med Verdandi

Finns i: Örebro (Örebro län)
För dig som har missbruksproblematik och behöver en bättre struktur i vardagen finns stöd att få från Verdandi.

Verdandi driver verksamheten Projekt Vardagsstruktur där du får jobba tillsammans med andra i ett arbetslag. Du utför arbetsuppgifterna efter din egen förmåga.

Exempel på arbetsuppgifter är

  • tillsyn av källarförråd och soprum
  • enklare trädgårdsarbete
  • sköta om föreningslokalen.

Du arbetar måndag till fredag. Du arbetar fyra timmar om dagen, klockan 8 till 12. Det ingår frukost varje dag,  och lunch på fredagar. Du kan också  få hjälp av Verdandi i dina kontakter med vården och myndigheter.

Genom att delta i arbetet får du en bättre struktur i din vardag och ett starkare socialt nätverk.

Du får inte vara påverkad under de timmar du deltar i Verdandis verksamhet.

Du behöver inte ha något biståndsbeslut från kommunen för att delta. Men du behöver kontakta en handläggare.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Verdandi Varberga

Verdandi bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i samhället. 

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation och står för social rättvisa samt ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk. Hos oss är gemenskap och solidaritet mellan människor ytterst viktigt. Verdandi är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete samt organisering av utsatta grupper. 

Kontakta gärna Verdandis verksamhetsledare om du har några frågor.

Lena Wiking

Verksamhetsledare, Verdandi
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Rådgivning hos Medborgarjuristerna

Örebro

Du som har frågor kring lag och rätt kan prata med Medborgarjuristerna.

Daglig verksamhet

Nora

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få något meningsfullt att göra på dagarna.