Grundläggande vuxenutbildning

Finns i: Lindesberg (Örebro län)
Om du är vuxen och inte har gått färdigt grundskolan, kan du gå grundläggande vuxenutbildning på Masugnen i Lindesberg.

När du studerar på grundläggande vuxenutbildning kan du

 • förbereda dig för gymnasiestudier
 • få examen från grundskolan.

Grundläggande vuxenutbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Du kan studera på heltid eller deltid, du bestämmer. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare gör du upp en individuell studieplan som passar det du behöver.

Att gå en grundläggande vuxenutbildning är gratis. Men du får själv köpa kurslitteratur och annat studiematerial. 

På Masugnen finns kurser dessa ämnen:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik

Om du behöver en lugn plats att studera på kan du komma till Studiehallen på Masugnen i Lindesberg. Där finns det pedagoger som du kan fråga, och det går att låna dator.

Det här vägvalet

 • Kräver anmälan

Övrigt

 • Utbildningen motsvarar grundskolan till och med årskurs 9, men med en undervisning anpassad till vuxna.
 • Kurserna har fyra nivåer. Innan du börjar studera gör du ett test för att avgöra vilken nivå du ska börja studera på. 
 • Om du har kunskaperna, men inte har betyg eller avgångsintyg, kan du också tenta av en kurs utan att ha läst den. Då får du göra ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen. Fråga studie- och yrkesvägledaren om du vill veta mer. 

Du kan söka till vuxenutbildningen det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

 • Du ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt.
 • Du ska ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

KIAS 2.0 - för flyktingar från Ukraina

Örebro

Du som är kvinna och har flytt kriget i Ukraina, kan lära dig svenska och få stöd att hitta ett jobb genom KIAS-projektet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid

Studiemotiverande kurs

Örebro

Är du arbetslös och nyfiken på att börja plugga, kan du gå en studiemotiverande kurs på Örebro folkhögskola.