Komvux som anpassad utbildning

Finns i: Ljusnarsberg (Örebro län)
Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på komvux som anpassad utbildning.

Komvux som anpassad utbildning finns inte på plats i Kopparberg. Men du kan åka till en kommun i närheten för att läsa utbildningen.

På komvux som anpassad utbildning får du en utbildning som är gjord för dig. Du bestämmer vad du klarar av och vill studera. Du följer din egen individuella studieplan. 

Du kan studera på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser vid ett eller flera tillfällen. Du kan läsa hela kurser eller bara delar av dem. Det är du som bestämmer. Du kan prata med en studie- och yrkesvägledare som kan ge dig tips om vad som kan passa dig.

Vid kursens slut får du alltid ett betyg eller ett intyg.

Det kostar inget att läsa på komvux som anpassad utbildning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Du kan söka till komvux som anpassad utbildning det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat särvux och lärvux.

Ansvariga för vägvalet

Ljusnarsbergs kommun

I samarbete med övriga kommuner i Örebro län. Komvux som anpassad utbildning finns inte på plats i Ljusnarsbergs kommun, men i kommuner i närheten.

Ljusnarsbergs kommun
Studier
Studier

Liknande vägval

Yrkesutbildning för vuxna i Lindesberg

Lindesberg

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.

Komvux som anpassad utbildning i Lindesberg

Lindesberg

För dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera din tidigare utbildning.

KIAS 2.0 - för flyktingar från Ukraina

Örebro

Du som är kvinna och har flytt kriget i Ukraina, kan lära dig svenska och få stöd att hitta ett jobb genom KIAS-projektet.