KIAS 2.0

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är kvinna och har flytt kriget i Ukraina, kan lära dig svenska och få stöd att hitta ett jobb genom KIAS-projektet.

Genom KIAS 2.0 får du lära dig svenska samtidigt som du träffar andra eller jobbar. Du kan också få stöd i att starta ett företag i Sverige.

Du får träffa svenskar och andra personer i samma situation som du. Tillsammans kan ni till exempel laga mat, prata om hur saker fungerar i Sverige, eller hur det är att vara kvinna, både i Sverige och i världen.

Du kan också åka på utflykter och gå på studiebesök, eller gå på språkcafé där du träffar andra och pratar svenska.

Varje vecka har du möjlighet att delta på svensklektioner där du övar dig på svenska på ett lätt och roligt sätt.

Allt tillsammans gör det lättare för dig att få jobb, hitta en trygg tillvaro och att förstå det svenska samhället.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har drop-in

Övrigt

Projektet pågår under perioden 231001–241231 och är finansierat av AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden. I projektet finns samverkan mellan Activa och Örebro Kommun.

Ansvariga för vägvalet

Stiftelsen Activa

Sedan 1989 har Activa skapat möjligheter för människor att finna en väg framåt.

Stiftelsen Activas hemsida
Gemenskap & fritid Studier
Gemenskap & fritid Studier

Liknande vägval

Daglig verksamhet hos Dialog DV Boutique

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka till Dialog DV Boutique.

Daglig verksamhet hos Dialog DV

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och har ett LSS beslut om daglig verksamhet kan söka Dialog DV.

Daglig verksamhet hos DagLIA

Örebro

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få gå på daglig verksamhet hos DagLIA.