Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Lindesberg (Örebro län)
Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning via Vuxenutbildningen på Masugnen i Lindesberg.

Gymnasial vuxenutbildning kallas också Komvux. Här kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet, bli behörig till högskola eller universitet, eller bara för att du vill.

Du kan anpassa kurserna utifrån dina egna behov och du kan studera både på heltid och deltid.

Följande kurser ges på Masugnen:

  • Orienteringskurser
  • Svenska och Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Data

Kurserna på Masugnen kräver närvaro enligt schema. Kurser som inte finns på Masugnen går i vissa fall att läsa på distans genom NTI. Du kan läsa i Studiehallen på Masugnen. Där finns det också också finns möjlighet att låna dator.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Övrigt

Kurser som ger behörighet till högskola och yrkeshögskola är rättighetsläsning. Alla som söker dessa kurser antas. Däremot görs urval till platserna inom yrkesutbildning, eftersom det är fler sökande än antal platser. 

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att ha läst kursen.

I Lindesberg kan du göra prövningar på de kurser som ges i Masugnens egen regi. Prata med studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Studier
Studier

Liknande vägval

KIAS 2.0 - för flyktingar från Ukraina

Örebro

Du som är kvinna och har flytt kriget i Ukraina, kan lära dig svenska och få stöd att hitta ett jobb genom KIAS-projektet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid

Studiemotiverande kurs

Örebro

Är du arbetslös och nyfiken på att börja plugga, kan du gå en studiemotiverande kurs på Örebro folkhögskola.