Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kommunalt aktivitetsansvar

Finns i: Nora (Örebro län)
Om du är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar  som inte har börjat på gymnasiet eller hoppar av skolan har rätt till stöd av sin hemkommun för att börja studera eller jobba. 

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kan du få stöd med

 • byte av skola/program
 • att börja på introduktionsprogram
 • studiebesök
 • praktik
 • ansökningar till praktik eller arbete
 • kontakt inför arbete och till AF
 • kontakt med elevhälsa eller landstingsvård
 • kontakt med familjebehandling, socialtjänst/IFO och missbruksteamet
 • kontakt även till andra myndigheter.
 • Friskvård
 • Vägledande samtal

Du och vägledaren kartlägger din situation. Tillsammans gör ni en plan som hjälper dig vidare mot jobb eller studier. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver. Du kan få träffa vägledaren flera gånger.

Att få stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret är gratis. Du kan också få stöd i form av pengar, till exempel busskort eller matersättning.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan

Övrigt

Kontakta samordnaren för gymnasieskolan om du har frågor kring

 • elever i gymnasieskolan
 • bidrag
 • avtal
 • fakturor
 • inackordering
 • extraordinära stödinsatser och tilläggsbelopp
 • yttranden
 •  elevers skolfrånvaro
 • och andra liknande frågor.

Se kontaktuppgifter längre ned på sidan. 

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Studiemotiverande kurs

Örebro

Är du arbetslös och nyfiken på att börja plugga, kan du gå en studiemotiverande kurs på Örebro folkhögskola.

Allmän kurs

Örebro

Du som vill komma igång och plugga igen, men saknar vanan, kan gå Allmän kurs på Örebro folkhögskola.

Etableringskurs

Örebro

Du som är ny i Sverige kan gå en etableringskurs på Örebro folkhögskola.