Kommunalt aktivitetsansvar - Ung Arena

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är 16-20 år och inte studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att hitta en väg framåt.

Genom KAA på Ung Arena kan du få tips på olika möjligheter att komma igång och hitta en väg framåt.

Stödet på KAA utgår från dina förutsättningar. Du kan gå tillbaka till skolan eller hitta någon annan väg som passar dig.

Genom KAA kan du till exempel

  • få enskilda coachande, vägledande och motiverande samtal
  • få hjälp med ansökningshandlingar (till exempel söka en utbildning)
  • delta i gruppaktiviteter
  • få stöd att hitta praktik
  • få stöd i kontakt med myndigheter
  • få praktikplats i Europa med betald resa, fickpengar och boende (volontärsuppdrag).

Om du vill kan du komma till KAA på Ung Arena för att prata, och komma fram till vad du vill eller behöver. Mötet kan vara på Ung Arena eller någonstans som passar dig.

Om du inte vill träffas kan du ha kontakt med KAA på telefon eller via mejl.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver anmälan

Övrigt

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Kommunen ska arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de i första hand närmar sig studier i första hand.  

Kommunen ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till dig som tillhör den gruppen. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA. 

Kommunen har även ett uppföljningsansvar som innebär att de söker kontakt var tredje månad för att stämma av den aktuella sysselsättningen.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

KIAS 2.0 - för flyktingar från Ukraina

Örebro

Du som är kvinna och har flytt kriget i Ukraina, kan lära dig svenska och få stöd att hitta ett jobb genom KIAS-projektet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid

Studiemotiverande kurs

Örebro

Är du arbetslös och nyfiken på att börja plugga, kan du gå en studiemotiverande kurs på Örebro folkhögskola.