Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kommunalt aktivitetsansvar - Ung Arena

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är 16-20 år och inte studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att hitta en väg framåt.

Genom KAA på Ung Arena kan du få tips på olika möjligheter att komma igång och hitta en väg framåt.

Stödet på KAA utgår från dina förutsättningar. Du kan gå tillbaka till skolan eller hitta någon annan väg som passar dig.

Genom KAA kan du till exempel

  • få enskilda coachande, vägledande och motiverande samtal 
  • få hjälp med ansökningshandlingar (till exempel söka en utbildning)
  • delta i gruppaktiviteter
  • få praktik
  • få stöd i kontakt med myndigheter
  • få praktikplats i Europa med betald resa, fickpengar och boende (volontärsuppdrag).

Om du vill kan du komma till KAA på Ung Arena för att prata, och komma fram till vad du vill eller behöver. Mötet kan vara på Ung Arena eller någonstans som passar dig.

Om du inte vill träffas kan du ha kontakt med KAA på telefon eller via mejl.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver anmälan

Övrigt

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Kommunen ska arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de i första hand närmar sig studier i första hand.  

Kommunen ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till dig som tillhör den gruppen. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA. 

Kommunen har även ett uppföljningsansvar som innebär att de söker kontakt var tredje månad för att stämma av den aktuella sysselsättningen.

Liknande vägval

Träna svenska med Medspråk

Lindesberg

Vill du träna upp din svenska? Välkommen att träna svenska med Medspråk genom Medborgarskolan.

Träna svenska med Medspråk

Örebro

Vill du träna upp din svenska? Välkommen att träna svenska med Medspråk på Medborgarskolan.