Ungdomssamordnare

Finns i: Ljusnarsberg (Örebro län)
Om du är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). I Ljusnarsberg är det ungdomssamordnaren som ansvarar för KAA.

Du som inte är inskriven i gymnasieskolan kan bli kontaktad av en ungdomssamordnare. Du får också gärna höra av dig själv. 

Ungdomssamordnaren kan hjälpa dig med att

  • få vägledning om vilken utbildning som skulle kunna passa dig
  • få information om hur det fungerar med olika stöd i form av pengar
  • få veta hur du ska göra för att  själv hitta jobb, börja med arbetsträning eller få en praktikplats.

Du och ungdomssamordnaren kartlägger din situation. Tillsammans gör ni en plan som hjälper dig vidare mot jobb eller studier. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver. Du kan få träffa ungdomssamordnaren flera gånger.

Att få stöd av ungdomssamordnaren kostar ingenting. Ungdomssamordnaren kan hjälpa dig vidare till andra myndigheter om det skulle behövas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Kommunen har enligt lag ett ansvar att följa upp ungdomar som lämnat grundskolan men som inte har påbörjat eller som har avbrutit en gymnasieutbildning innan de fyllt 20 år. Det gäller också  för ungdomar som slutar gymnasieskolan utan examen innan de fyllt 20 år.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Komvux som anpassad utbildning i Ljusnarsberg

Ljusnarsberg

För dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera din tidigare utbildning.

KIAS 2.0 - för flyktingar från Ukraina

Örebro

Du som är kvinna och har flytt kriget i Ukraina, kan lära dig svenska och få stöd att hitta ett jobb genom KIAS-projektet.

#framtid

Örebro

Du som är ung och inte slutfört skolan, har låg närvaro i skolan eller varken arbetar eller studerar kan få stöd att ta dig vidare via #framtid