Yrkesutbildning för vuxna

Finns i: Ljusnarsberg (Örebro län)
Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.

Yrkesutbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux. Utbildningen är på gymnasienivå och består av enskilda kurser. 

När du läser en yrkesutbildning ökar du dina chanser att få ett arbete inom det yrket i framtiden.

I Kopparberg finns yrkesutbildningen Vård och omsorg.

Du som bor i Ljusnarsbergs kommun kan också söka till alla andra yrkesutbildningar i andra kommuner inom Örebro län. 

Det kostar inget att studera på en yrkesutbildning för vuxna. Men du kan behöva köpa böcker eller till exempel busskort. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du kan söka till vuxenutbildningen det år du fyller 20. Du kan vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Den sökande ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt 
  • ha särskilda skäl som grundar sig i den sökandes personliga förhållanden.

Ljusnarsbergs kommun samarbetar om yrkesutbildningen för vuxna med övriga kommuner i Region Örebro län. Det innebär att samtliga vuxenutbildningar inom Region Örebro är fritt sökbara för dig som är folkbokförd i någon av länets kommuner. Vård- och omsorgsutbildningarna är dock ofta undantagna från samarbetet. Se kommunens hemsida för mer information.

Studier
Studier

Liknande vägval

Yrkesutbildning för vuxna i Lindesberg

Lindesberg

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.

Komvux som anpassad utbildning i Lindesberg

Lindesberg

För dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera din tidigare utbildning.

Komvux som anpassad utbildning i Ljusnarsberg

Ljusnarsberg

För dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och vill komplettera din tidigare utbildning.