Arbetsträning på Drivbänk odling och yttre skötsel för dig med ekonomiskt bistånd

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som är intresserad av att jobba inom odling och yttre skötsel, och behöver praktik eller arbetsträning, kan komma till Drivbänk. Du får teori varvat med praktik hos oss.

På Drivbänk odling och yttre skötsel följer vi odlingssäsongen, och du får arbetsträna med handledning av trädgårdsmästare, i en företagslik miljö.

Under din tid på odlingen så får du tillgång till våra kontakter och nätverk.

Du får kunskap om hur det fungerar inom arbetslivet. 

Du får också chans att utveckla din sociala kompetens när du arbetar tillsammans med andra.

Vi kan anpassa dina arbetsuppgifter och dina arbetstider så att de passar din förmåga och dina behov. 

Du får tillgång till en mentor som handleder dig. Du kan också få stöd i undervisningen och hjälp att utveckla ditt språk.

Du får göra en planering tillsammans med mentor och handläggare för hur du ska närma dig ett arbete. Målet är att du ska utöka antalet timmar under din tid på odlingen.

Det du lär dig under din tid på odlingen kan öka dina chanser att få ett jobb eller så kan du söka vidare studier.

På Drivbänk odling och yttre skötsel får du bland annat 

  • teoretisk kunskap om odling, yttre skötsel och grön näring
  • arbeta praktiskt med odling, park och växthus
  • arbeta med yttre skötsel
  • sälja våra produkter i vår gårdsbutik
  • göra studiebesök och praktik på företag inom grön näring och yttre skötsel.

Det är bara du som har ekonomiskt bistånd som kan arbetsträna på Drivbänk odling och yttre skötsel.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Deltagarna berättar

"Det har definitivt hjälpt mig att få saker att göra på Drivbänk Odling, framför allt att hålla igång, man får en rutin. Jag har fått ökad förståelse för mina problem. Personalen här är förstående. Det är ett fysiskt arbete utan att vara alltför tungt. Jag hoppas det här kan hjälpa mig att hitta en arbetsplats som passar mina intressen ännu bättre. Mitt mål är mera arbetsträning eller arbete, helst på en bondgård med djur."

Rebecka, 30 år

Övrigt

Du behöver orka med en del fysiska aktiviteter för att kunna delta. Vi försöker att anpassa och variera uppgifterna för att de ska passa just dig. Om du har stora fysiska besvär med rygg, axlar eller armar kan det vara så att uppgifterna hos oss inte passar dig just nu. Prata med din handläggare för att ta reda på vad som är bäst för dig.

Grön näring är primärproduktion, livsmedelsförädling, djuruppfödning samt handel och gårdsbutiker. 

Ansvariga för vägvalet

Linköpings kommun

Drivbänk odling och yttre skötsel ägs och drivs av Linköpings kommun.
Det är Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är ansvarig för Drivbänk.

Insatsen är en del av kommunens Heltidsaktivering, som rustar arbetslösa med ekonomiskt bistånd, så att de kan komma tillbaka, eller närma sig arbetsmarknaden för att kunna bli självförsörjande och komma bort från försörjningsstödet.

Arbetsträningen ger erfarenhet inom odling och yttre skötsel.

Drivbänk är en arbetsmodell för arbetssökande personer med intresse för arbete inom restaurang, odling och gröna näringen. Det finns två inriktningar: trädgård/odling och café/restaurang.

Linköpings kommun

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Louise Ridderström

Enhetschef Drivbänk, café, odling, yttre skötsel
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Linköping Skäggetorp servicekontor

Linköping

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Öppen verksamhet på Fyren

Linköping

Letar du efter stöd och gemenskap? Fyren är en trygg mötesplats för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa och socialt utanförskap.