Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som har ekonomiskt bistånd från Linköpings kommun får stöd att nå egenförsörjning genom att delta i arbetslika aktiviteter.

Du får stöd att bli självförsörjande genom ett arbetssätt som kallas för Helhetsaktivering. Det betyder att du deltar i olika aktiviteter för att närma dig arbete, studier eller att du får ta del av Arbetsförmedlingens insatser.

Heltidsaktivering består av två delar: Arena arbetsmarknad och Sysselsättning. Målet med Heltidsaktivering är att du ska kunna försörja dig själv.  

Arena arbetsmarknad

I Arena arbetsmarknad finns kommunens alla insatser och aktiviteter. Aktiviteterna liknar vanliga jobb, och alla insatser fokuserar på att du ska jobba eller studera. För att på ett effektivt och snabbt sätt komma vidare och inte vara beroende av ekonomiskt bistånd.

Aktiviteterna finns för att du ska kunna utvecklas på olika sätt. Det finns kompetenshöjande aktiviteter men även aktiviteter för att du ska må bra.
Du får också träna på att hantera sociala och vardagliga utmaningar. 

Sysselsättning 

Sysselsättning innehåller inte samma aktiviteter som Arena arbetsmarknad. Det är aktiviteter för dig som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och som inte kan ha kravet på dig att jobba just nu. Det är inte fokus på att arbeta i de här insatserna. 

Här finns andra stärkande och meningsfulla aktiviteter. Tanken är att du ska gå från Sysselsättning till Arena arbetsmarknad, så småningom, för att kunna nå självförsörjningen i framtiden. 

Tillsammans gör du och handläggaren en planering där ni utgår från dina förutsättningar och behov. Du får information och vägledning om olika insatser och aktiviteter som kan passa dig. 

Du får också stöd i att förändra din situation för att du ska kunna bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Det är viktigt att du deltar i de aktiviteter som erbjuds och kan visa att du söker arbete under tiden. 

Du kan ta del av flera insatser samtidigt. 

Du kan bland annat få stöd med

  • arbetsträning - jobba i en arbetslik miljö 
  • praktik - prova på ett yrke för att få erfarenhet av arbetslivet
  • arbetsmarknadsanställning - en tidsbegränsad anställning inom kommunen för att få erfarenhet av arbetslivet
  • språkträning - träna på att prata svenska
  • studie- och yrkesvägledning - information om utbildningar och yrken
  • motiverande samtal och coachning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Heltidsaktivering utgår från dig och din hälsa och förmåga. Det är vad du klarar av som styr vad som är just din heltid. Aktivitet utifrån din förmåga.
Tillsammans med din handläggare kommer ni fram till vad som är aktuellt för dig.

Linköpings kommun samarbetar med övriga förvaltningar, myndigheter, offentliga aktörer och näringsliv när det gäller Heltidsaktivering.

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd så tar du kontakt med Kontakt Linköping.

Ansvariga för vägvalet

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen IAF

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att göra det möjligt för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. Det sker enligt processen och arbetssättet Heltidsaktivering.
Ett effektivt sätt för individen att nå självständighet.

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, Linköpings kommun
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Linköping Skäggetorp servicekontor

Linköping

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Öppen verksamhet på Fyren

Linköping

Letar du efter stöd och gemenskap? Fyren är en trygg mötesplats för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa och socialt utanförskap.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kinda

Du som är 16–20 år, och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan få stöd via KAA.