Kommunalt aktivitetsansvar

Finns i: Kinda (Östergötland)
Om du är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar som inte har börjat på gymnasiet eller hoppar av skolan har rätt till stöd av sin hemkommun för att börja studera eller jobba. 

Genom KAA kan du få

  • träffa en vägledare för motiverande och vägledande samtal, i första hand mot utbildning
  • stöd vid praktik eller studiebesök, till exempel hos andra utbildningsanordnare i motivationshöjande och vägledande syfte
  • stöd vid kontakt med andra myndigheter.

Att få stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret är gratis.

Du och vägledaren kartlägger din situation. Tillsammans gör ni en plan som hjälper dig att komma närmare  studier eller arbete. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver. Du kan få träffa vägledaren flera gånger.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Övrigt

Du får träffa vägledaren för KAA och prata om hur din tid i skolan har varit, vad du vill göra i framtiden och om det finns några speciella anpassningar eller annat stöd som vi kan hjälpa dig med för att komma vidare. Detta kallar vi för en kartläggning. 

Utifrån kartläggningen tar vi fram en handlingsplan med aktiviteter som kan hjälpa dig att komma vidare med dina studier eller i vissa fall komma ut i arbete.

Ansvariga för vägvalet

Kinda lärcentrum, Kinda kommun

I Kinda kommun ligger huvudansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret på Kinda lärcentrum som tillhör bildningsförvaltningen.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Studie- och yrkesvägledning

Linköping

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja vad du ska studera, eller vilket yrke du ska välja.

Sfi - svenska för invandrare

Linköping

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.