Conexi

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som har autismspektrumtillstånd och ett LSS-beslut, kan få arbetsträna på IKEA genom Conexi.

När du kommer till Conexi, får du arbetsträna på IKEA. Där får du hjälp av arbetsstödjare, och får testa på att jobba på olika avdelningar och med olika saker. På så sätt kan du se vad du trivs med och vill jobba med.

Tillsammans tar vi reda på vad du är intresserad av och försöker hitta arbetsuppgifter som passar dig på IKEA. Syftet är att du kan gå vidare i arbetslivet efteråt. Vi på Conexi stöttar dig, och hjälper dig på vägen.

När du är redo, hjälper vi dig att hitta din nästa arbetsplats, och kan fortsätta stödja dig där.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Conexi står för att sammanföra/sammanfoga. Vi arbetar med att föra samman två parter; personer inom autismspektrat och näringslivet.

Den första tiden på Conexi arbetar deltagaren i en reell miljö på IKEA med dagligt stöd av arbetsstödjare. Här ges möjlighet att prova olika arbetsområden och allt arbete är upplagt efter individuell målbild. 

På IKEA arbetar man med att kartlägga sina styrkor, utveckla sina kunskaper och få strategier kopplat till arbetslivet. Tillsammans med arbetsstödjaren kommer deltagaren fram till hur en framtida arbetsplats bör vara utformad.

När deltagaren är redo att gå vidare till nästa arbetsplats så får denne stöd av arbetsstödjarna i sökandet, förberedelsen, övergången och etableringen. Conexi kommer sedan fortsätta ge individuellt stöd, i mindre omfattning.

Conexi tror på att ett långsiktigt stöd i arbetslivet ökar förutsättningarna för att få och behålla ett arbete.

Ansvariga för vägvalet

Conexi

Conexi har ett avtal med Linköpings kommun gällande LOV Daglig verksamhet.

Åsa Lindsten

Verksamhetsansvarig
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Linköping Skäggetorp servicekontor

Linköping

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Öppen verksamhet på Fyren

Linköping

Letar du efter stöd och gemenskap? Fyren är en trygg mötesplats för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa och socialt utanförskap.