Företagsplatser

Finns i: Linköping (Östergötland)
Om du har ett beslut om daglig verksamhet enligt lagen LSS, kan du få ha en sysselsättning på ett företag.

Sysselsättning på ett företag betyder att du arbetar på ett företag med stöd av en kontaktperson på den dagliga verksamheten Företagsplatser.

Kontaktpersonen hjälper dig att hitta en arbetsplats där du trivs.

Kontaktpersonen besöker dig på din arbetsplats. Du får berätta hur det går med arbetsuppgifterna och om du trivs på arbetsplatsen.

Du bestämmer vad du vill arbeta med. Du bestämmer också hur mycket du vill arbeta.

När du börjar på en arbetsplats får du en handledare. Handledaren är en person som arbetar på arbetsplatsen. Handledaren hjälper dig när du är på jobbet.

Kontaktpersonen på Företagsplatser ger även stöd till din handledare om hen behöver det.

För att få ha en sysselsättning på ett företag behöver du tidigare ha haft en sysselsättning i gruppverksamhet inom daglig verksamhet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Linköping Skäggetorp servicekontor

Linköping

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Öppen verksamhet på Fyren

Linköping

Letar du efter stöd och gemenskap? Fyren är en trygg mötesplats för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa och socialt utanförskap.