Gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning

Finns i: Kinda (Östergötland)
Om du är vuxen och behöver betyg på gymnasienivå kan du ha rätt att gå på gymnasial vuxenutbildning.

När du studerar på gymnasial vuxenutbildning kan du:

  • Läsa hela program och kurser.
  • Komplettera ämnen och kurser som du saknar kunskap i. 
  • Komplettera för slutbetyg från gymnasieskolan.
  • Göra en prövning av en hel kurs  som du läser in på egen hand och gör inlämningar och prov för betyg.
  • Studera för att bli behörig till högskola eller universitet.

I Kinda kan du läsa en yrkesutbildning inom vård och omsorg. Övriga gymnasiekurser kan du läsa på distans.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Alla som söker en kommunal vuxenutbildning blir inte antagna eftersom resurserna är begränsade. Det är den som har störst behov av utbildningen för att få sin behörighet som har förtur.

Du kan söka till vuxenutbildningen det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Undervisningen är gratis, men du behöver betala kurslitteratur och annat studiematerial själv. 

Studier kan ge rätt till studiemedel från CSN. Kontakta CSN för att få veta vad som gäller dig.

Ansvariga för vägvalet

Kinda lärcentrum, Kinda kommun

Kinda lärcentrum arbetar med kommunal vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kommunalt aktivitetsansvar, arbetsmarknadsinsatser, feriearbete och flyktingmottagning.

Kinda lärcentrum
Studier
Studier

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Studie- och yrkesvägledning

Linköping

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja vad du ska studera, eller vilket yrke du ska välja.

Sfi - svenska för invandrare

Linköping

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.