Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Introduktionsprogram

Finns i: Linköping (Östergötland)
Om du är 16-20 år gammal och saknar behörighet till gymnasiet, kan du läsa på ett introduktionsprogram.

I Linköping finns följande introduktionsprogram:

  • Programinriktat val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Programinriktat val förbereder dig för ett yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion finns för dig som vill gå ett yrkesprogram och skaffa jobb snabbt.

Individuellt alternativ har olika upplägg beroende på dina behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika aktiviteter för att höja din motivation.

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige och behöver lära dig svenska. Du kan sedan läsa på något av de andra Introduktionsprogrammen eller ett nationellt program.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Övrigt

För information om vilka skolor i Linköping som erbjuder respektive introduktionsprogram, kontakta Mottagningsgruppen för introduktionsprogram.

Om Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion kan vara ett alternativ inbjuds elev och vårdnadshavare till ett möte med studie- och yrkesvägledare och Mottagningsgruppen för introduktionsprogram för att diskutera vilket program som passar bäst utifrån förutsättningar, behov och intressen.

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Kinda

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.