Introduktionsprogram

Finns i: Linköping (Östergötland)
Om du är 16-20 år och saknar behörighet till gymnasiet, kan du läsa på ett introduktionsprogram.

Du som är 16–20 år och saknar behörighet till gymnasiet, kan läsa ett introduktionsprogram.

I Linköping finns introduktionsprogrammen

  • programinriktat val
  • yrkesintroduktion
  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion.

Programinriktat val förbereder dig för ett yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion är för dig som vill gå ett yrkesprogram och skaffa jobb snabbt.

Individuellt alternativ har olika upplägg beroende på dina behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika aktiviteter för att höja din motivation.

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ i Sverige och behöver lära dig svenska. Du kan sedan läsa på något av de andra introduktionsprogrammen eller ett nationellt program.

Du följer din individuella studieplan och studierna är på heltid.

Placering på program sker i samråd mellan mottagningsgruppen för introduktionsprogram, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare och dig som elev.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

För information om vilka skolor i Linköping som erbjuder respektive introduktionsprogram, kontakta mottagningsgruppen för introduktionsprogram.

Om något av de fyra introduktionsprogrammen känns rätt, bjuds elev och vårdnadshavare till ett möte med studie- och yrkesvägledare och mottagningsgruppen för introduktionsprogram. På mötet pratar ni om vilket program som passar bäst för dig, utifrån förutsättningar, behov och intressen.

Studier
Studier

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Studie- och yrkesvägledning

Linköping

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja vad du ska studera, eller vilket yrke du ska välja.

Sfi - svenska för invandrare

Linköping

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.