Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Finns i: Linköping (Östergötland)
Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som anpassad utbildning.

Komvux som anpassad utbildning är en kostnadsfri utbildning som vänder sig till dig som

  • vill lära dig mer för att klara dig bättre på fritiden, hemma och i samhället
  • vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet.

På grundläggande nivå är kurserna indelade i

  • ämnen
  • ämnesområden.

Du kan läsa en eller flera kurser. Du och din lärare planerar dina studier tillsammans. Du kan prata med en studie- och yrkesvägledare som kan ge dig tips om vad som kan passa dig.

Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt.

Vid kursens slut får du ett betyg eller ett intyg.

Det kostar inget att läsa på Komvux som anpassad utbildning. 

Utbildningen finns på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du kan söka till särskild utbildning på grundläggande nivå det år du fyller 20. Du behöver kunna visa betyg från grund- eller gymnasiesärskola, eller intyg på att du har en intellektuell funktionsnedsättning från en läkare eller psykolog. 

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat Särvux och Lärvux.   

Studier
Studier

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Studie- och yrkesvägledning

Linköping

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja vad du ska studera, eller vilket yrke du ska välja.

Sfi - svenska för invandrare

Linköping

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.