Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Studie- och yrkesvägledning för studerande på vuxenutbildningen

Finns i: Kinda (Östergötland)
Du som behöver vägledning inför dina studier på vuxenutbildningen i Kinda kan få hjälp av en studie- och yrkesvägledare.

Du som vill börja läsa på grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå eller på sfi har rätt till studie- och yrkesvägledning inför att du påbörjar dina studier.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med

  • vägledning mot studier eller ett yrke som du är intresserad av 
  • stöd att hitta kurser och utbildningar
  • stöd att söka till utbildningar inom kommunal vuxenutbildning
  • stöd att bedöma vilka förkunskaper och behörighet som behövs för fortsatta studier
  • information om vilka regler och krav som finns för antagning och behörigheter 
  • information om ekonomi och finansiering för dina studier
  • information om möjligheter till validering.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning

Ansvariga för vägvalet

Kinda lärcentrum, Kinda kommun

Kinda lärcentrum arbetar med kommunal vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, kommunalt aktivitetsansvar, arbetsmarknadsinsatser, feriearbete och flyktingmottagning.

Kinda lärcentrum

Liknande vägval

Sfi - svenska för invandrare

Kinda

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.