Yrkes- och lärlingsutbildning

Finns i: Åtvidaberg (Östergötland)
Du som är vuxen och vill lära dig ett yrke och inte har en gymnasieutbildning kan läsa en yrkesutbildning via Komvux i Åtvidaberg.

Yrkesutbildningar är utbildningar på gymnasienivå för vuxna och ger dig kunskaper inom ett visst yrke. Genom att läsa en yrkesutbildning kan du öka dina chanser att få ett arbete inom det yrket i framtiden.

Utbildningen är kortare än den som ges på vanliga gymnasieskolan.

På Komvux i Åtvidabergs kommun finns yrkesutbildningen Vård och omsorg.
Utbildningen är på 1 500 poäng och tar tre terminer att läsa.

Du kan söka till andra utbildningar också men då kan utbildningen vara på en annan skola, utanför kommunen.

Utbudet kan variera mellan terminerna. Kontakta därför studie- och yrkesvägledare i Åtvidabergs kommun för att ta reda på vilka utbildningar som går att söka just nu.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du kan söka till vuxenutbildningen det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Du ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt.
  • Du ska ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Heltidsaktivering för dig med ekonomiskt bistånd

Linköping

För dig med ekonomiskt bistånd finns olika aktiviteter för att du ska kunna närma dig ett jobb eller studier.

Studie- och yrkesvägledning

Linköping

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att välja vad du ska studera, eller vilket yrke du ska välja.

Sfi - svenska för invandrare

Linköping

Svenska för invandrare är till för alla vuxna som bor eller arbetar i Sverige och behöver lära sig svenska.