Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Du som bor i Botkyrka kommun och vill komma in på arbetsmarknaden är välkommen till kommunens arbetsmarknadsenhet.

När du kommer till arbetsmarknadsenheten får du börja med en kartläggning.
Du får berätta om dina tidigare erfarenheter av arbete och utbildning och andra kunskaper som du har.

Sedan planerar du och personalen tillsammans vilka aktiviteter som kan passa dig. Ni utgår från dina förutsättningar och de möjligheter till stöd som finns. 

Det kan handla om praktik, kortare utbildningar eller kortare anställningar som gör det lättare för dig att ta ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden. 

I arbetsmarknadsenheten ingår också flera verksamheter som stöttar olika målgrupper att närma sig arbete eller studier. 

  • Entré och Arena - för dig mellan 20 och 64 år som varken arbetar eller studerar och behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden.
  • START - dig som är arbetssökande mellan 18 och 35 år med lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, folkbokförd i Botkyrka, Salem eller Huddinge kommun.
  • KAA - för ungdomar mellan 16 och 19 år som är skrivna i Botkyrka kommun som inte börjat gymnasiet, avbrutit gymnasiet eller som gått klart årskurs 3 på gymnasiet men saknar examen.

Oavsett vilket stöd du får så är målet att du ska kunna få ett jobb, börja studera eller ha bättre förutsättningar att kunna få ett jobb efter att du varit hos arbetsmarknadsenheten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.