Arbetsmarknadsenheten

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Du som är arbetslös eller har svårt att få arbete kan få stöd av arbetsmarknadsenheten i Huddinge kommun för att komma vidare.

Hos arbetsmarknadsenheten kan du få olika sorters stöd. Vilket stöd du får beror på din situation och vad som passar för dig.

När du kommer till arbetsmarknadsenheten gör du och personalen en plan tillsammans. Planen handlar om hur du ska hitta vägen till att jobba och tjäna egna pengar. Ni utgår från dina erfarenheter och styrkor. 

Sedan bestämmer ni vilket stöd du ska få. 

Du kan till exempel få

  • arbetsträning 
  • praktik på en arbetsplats
  • stöd på en arbetsplatsen, både för dig och för arbetsgivaren
  • en bedömning av din arbetsförmåga.

Det finns också olika sorters anställningsstöd som du kan få veta mer om hos arbetsmarknadsenheten. Du kan också få en plan för att börja studera för att komma närmare ett jobb. 

Målet med alla stöd är att du ska kunna få ett jobb eller börja studera.  Du ska ha bättre förutsättningar att kunna få ett jobb efter att du varit hos arbetsmarknadsenheten.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.