Arbetsträning på Café Vallmo i Spånga

Finns i: Spånga-Tensta (Stockholms stad)
Är du intresserad av mat, bakning och att träffa kunder? Behöver du prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av? Då kan arbetsträning på Café Vallmo i Spånga vara något för dig.

Det sociala företaget Blå vägen erbjuder arbetsträning på Café Vallmo. Där får du
jobba med sådant som hör till verksamheten på ett café. 

Du får till exempel prova detta tillsammans med din handledare

  • Servera och möta kunder
  • laga mat och baka
  • sälja och stå i kassan
  • diska och städa
  • träna på yrkessvenska och få språkstöd.

Du får börja arbetsträningen i din egen takt. Du får ett program som är anpassat
för att hjälpa dig att komma närmare arbetslivet och även att hitta ett passande
arbete. Du får en handledare och en arbetskonsulent som du har kontakt med
hela tiden på Blå Vägen.

Du får handledning på svenska, men de som jobbar på caféet har även
kunskaper i arabiska och kurdiska och andra språk.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Ansvariga för vägvalet

Blå Vägen, arbetsintegrerande socialt företag

Blå Vägen är ett icke vinstdrivande socialt företag som hjälper arbetslösa och långtidssjukskrivna till arbete och bättre hälsa. Deras program innehåller arbetsträning, yrkesintroduktion och språkstöd vid behov. Alla deltagare får en egen arbetskonsulent som kontaktperson på Blå Vägen.

Blå Vägen

Ulla-Mai Ceder Lindberg

Verksamhetschef
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Yrkesutbildning för vuxna i Upplands-Bro

Upplands-Bro

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.