Boendestöd

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som är vuxen och har svårt att klara dig själv i vardagen på grund av långvarig psykisk ohälsa, kan få boendestöd av kommunen.

Boendestödet kan hjälpa dig så du kan planera och få ordning på ditt vardagsliv så att du kan göra så mycket av vardagssysslorna själv. Boendestödet är frivilligt.

Du behöver ha ett beslut från din socialsekreterare för att få boendestödet. Sen får du träffa en rehabiliteringsassistent. Tillsammans gör ni en genomförandeplan för hur just ditt stöd ska se ut. I planen tar ni hänsyn till dina mål och behov.

Stödet kan exempelvis handla om

  • att strukturera dina dagar
  • att bli mer självständig
  • att ta hand om din bostad
  • att vara ett stöd i dina vård- och myndighetskontakter. 

Stödet finns till för att vardagslivet ska kännas tryggt och förutsägbart så att du kan må bättre och känna dig självständig. 

Boendestödet kostar ingenting för dig.

Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Boendestöd

Sollentuna

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att klara vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Rinkeby servicekontor

Stockholms stad

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.