Daglig verksamhet

Finns i: Sollentuna (Stockholms län)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.

På daglig verksamhet får du göra saker som du är intresserad av, och som du tycker är roliga och givande. Det är viktigt att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna. 

Du får också det stöd som du behöver för att göra olika aktiviteter. Dina behov och förmågor styr, och vi ser till vad som blir bäst för dig. Du kan jobba både individuellt eller i grupp.

Du kan till exempel 

 • baka och fixa i kök
 • måla eller  skapa annan konst och hantverk
 • hålla på med textil och mode
 • pyssla med datorer
 • hålla på med musik, sång, dans, teater och musikal
 • fixa med trädgård och odling
 • hålla på med träning och hälsa
 • praktisera eller jobba på någon arbetsplats.

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan
 • Kräver tidsbokning
 • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du behöver ett LSS-beslut från kommunen innan du kan gå på en daglig verksamhet. När du har det beslutet, så ansöker du om daglig verksamhet.

Daglig verksamhet ingår i kommunens valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått insatsen godkänd själv får välja vilket företag som ska ansvara för ditt stöd. 

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL). Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Arbete Vardag & boende Gemenskap & fritid
Arbete Vardag & boende Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.