Individuellt stöd till arbete och studier

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som behöver stöd för att hitta rätt jobb eller studier kan vända dig till kommunens Enheten för arbetsrehabilitering (EFA). Stödet är till för dig som har en funktionsnedsättning eller som lever med psykisk ohälsa eller skadligt bruk eller beroende.

För att du ska kunna få stöd av EFA behöver du ha kontakt med en socialsekreterare eller handläggare. Om ni kommer fram till att EFA kan stödja dig så får du först träffa en arbetskonsulent. 

Du och arbetskonsulenten pratar om vad du är intresserad av och vilka erfarenheter och kunskaper du har med dig sedan tidigare. Det kallas för en kartläggning. 

Om du vill börja arbeta får du stöd av arbetskonsulenten för att tillsammans  leta efter jobb och kontakta arbetsgivare. Du väljer själv hur många timmar i veckan du vill arbeta. Ibland kan din väg till arbete starta med en praktikperiod. Du får stöd även efter att du börjat på en arbetsplats, så länge du önskar.

Om du vill studera kan du få stöd av din arbetskonsulent med att välja studier som passar dig. Du kan få stöd att ansöka till en utbildning. Du kan också få stöd i kontakten med skolan eller CSN. När du börjat studera kan du få individuellt stöd för att klara dina studier, till exempel med studieplanering.

Målet är att du ska kunna anpassa jobb eller studier utifrån dina förutsättningar så att du kan behålla ett jobb eller gå klart dina studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

EFA arbetar enligt en metod som heter Individuell placering och stöd (IPS). Det innebär i korthet:

  • Ditt mål är ett vanligt arbete eller studier.
  • Du som vill arbeta eller studera kan få stöd.
  • Stödet finns så länge du behöver det.
  • Vi utgår från dina intressen och önskemål.
  • Vi hjälps åt att hitta en arbetsplats eller utbildning så fort som möjligt.
  • Vi samarbetar med dina kontakter inom vården eller andra myndigheter.
  • Vi arbetar för att du ska få kontakt med olika arbetsgivare.

Ansvariga för vägvalet

Södertälje kommun

Södertälje kommun

Enheten för arbetsrehabilitering, socialkontoret

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning i Tensta

Järva i Stockholms stad

Behöver du prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av? Då kan arbetsträning hos Blå Vägen i Tensta vara något för dig.

Arbetsträning hos Järfälla församling

Järfälla

Om du behöver öva på att jobba i en lugn miljö, kan du göra det genom arbetsträning hos Järfälla församling.

Daglig verksamhet

Upplands Väsby

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.