Individuellt stöd för dig med psykossjukdom

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som har en psykossjukdom och vill arbeta eller studera kan få stöd som passar dig.

Tillsammans med en arbetsspecialist kartlägger ni dina önskemål, kunskaper, intressen och vilket stöd du behöver.

Sedan görs en arbetsplan i samarbete med dina närmsta vårdkontakter. Därefter söker ni efter en arbetsgivare eller skola som du är intresserad av.

När du börjar arbeta kan du få anpassningar och stöd på arbetsplatsen. Arbetsspecialisten följer upp hur det går för dig och ser till att du får det stöd du behöver. Du får också stöd i dina myndighetskontakter.

Arbetsspecialisten arbetar utifrån IPS, som står för Individual Placement and Support och utgår från dina intressen. Målet med stödet är att du får och behåller ett arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

En arbetsspecialist arbetar integrerat med det psykiatriska teamet på mottagningen och IPS-insatsen blir en del av vårdplaneringen. Patienten får stöd av arbetsspecialisten att snabbt söka arbete utan bedömning av arbetsförmåga.

Arbetsspecialisten ger fortsatt stöd genom att samordna och skräddarsy individens stöd från myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun), anhöriga, vänner och arbetsgivare.

Integrering av IPS i psykosvården är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen från Stockholms stad samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm genom Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.