IPS på Alfa

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa kan få stöd på vägen mot arbete av Alfa.

Alfa använder sig av en metod som heter IPS. IPS står för Individual Placement and Support och den syftar till att du ska kunna hitta, få och behålla ett lönearbete. 

När du kommer till Alfa kommer du att få träffa en arbetsspecialist. Du kommer att ha samma arbetsspecialist under hela tiden du är på Alfa. 

Arbetsspecialisten kan

  • kartlägga dina intressen och resurser
  • ge dig stöd i dina kontakter med andra myndigheter
  • matcha dina kunskaper och intressen mot en arbetsgivare och ser till att du får testa på ett arbete
  • hjälpa dig med anpassningar på en arbetsplats
  • ge stöd till dig och din arbetsgivare när du är anställd. 

Målet är att du ska kunna klara dig på egen hand på längre sikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

IPS är en evidensbaserad metod för arbetsinriktad rehabilitering som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att hitta ett arbete ute på den öppna arbetsmarknaden inom det område som deltagaren är intresserad och motiverad till att arbeta inom. 

Inom IPS bedömer man inte arbetsförmågan. Arbetssättet är istället så att man tidigt tar kontakt med arbetsgivare för att presentera deltagaren. När det finns en matchning mellan deltagare och arbetsgivare lägger man upp en plan för introduktion på arbetsplatsen, för det mesta i form av en inledande praktik. Arbetsspecialisten gör täta uppföljningar och kan vid behov vara med på arbetet inledningsvis. 

Den bakomliggande filosofin är att alla människor med allvarlig psykisk sjukdom har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. Villkoret är att man hittar rätt arbete och arbetsplats.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning på Café Vallmo i Spånga

Spånga-Tensta i Stockholms stad

Vill du jobba på café eller restaurang och behöver arbetsträna? Då kan arbetsträning på Café Vallmo i Spånga vara något för dig.

Yrkesutbildning för vuxna i Upplands-Bro

Upplands-Bro

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.