IPS-teamet

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Du som lever med psykisk ohälsa eller beroende och vill arbeta eller studera kan få stöd av IPS-teamet. Stödet vänder sig till dig som vill arbeta eller studera och har fyllt 18 år.

IPS står för Individual Placement and Support och betyder att du får ett stöd som anpassas efter dig och dina behov. 

Målet med stödet är att du ska hitta ett arbete, en praktikplats eller studier som passar dig. Stödet formas utifrån dina intressen och önskemål.  

När du och IPS-teamet tillsammans hittat en arbetsplats, praktikplats eller utbildning, kommer teamet stötta dig medan du arbetar eller studerar. Du får stöd så länge du behöver det. 

IPS-teamet samarbetar med dina kontaktpersoner inom socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm eller andra kontakter som är viktiga för dig. Det gör teamet för att ge dig ett så bra stöd som möjligt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.