Jobbstart Långholmen

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som varit utan jobb länge kan prova på att arbeta med parkskötsel hos Jobbstart Långholmen.

På Jobbstart Långholmen får du lära dig använda maskiner och fordon. Du får även lära dig om hur växter och träd ska skötas.

Tillsammans gör vi en planering som följs upp varje månad så länge du har platsen.
Om du saknar vanligt körkort får du möjlighet att ta traktorkörkort.

Vi utgår från vad som fungerar bra hos dig och stärker det.
Målet är att du ska öka dina chanser till egen försörjning genom ett annat arbete.

Arbetstiderna på sommarhalvåret är måndag-torsdag klockan 7-15, fredag klockan  7-14.
På vinterhalvåret måndag-torsdag klockan  8-16.30, fredag klockan  8-16.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Vid avslutad insats skrivs en slutrapport som ges till deltagare och beställare. 

Erfarenheten av arbetsträningen ska kunna fungera som en grund för fortsatt eget lärande, genom studier eller arbetsliv. Insatsens dokumentation skall syfta till att synliggöra individens kompetenser och styrkor och belysa eventuella särskilda förutsättningar för deltagande i arbetslivet. Det ska underlätta för individens nästa steg mot egen försörjning. Dokumentation av insatsen genomförs i dialog med individen.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning i Tensta

Järva i Stockholms stad

Behöver du prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av? Då kan arbetsträning hos Blå Vägen i Tensta vara något för dig.

Arbetsträning hos Järfälla församling

Järfälla

Om du behöver öva på att jobba i en lugn miljö, kan du göra det genom arbetsträning hos Järfälla församling.

Daglig verksamhet

Upplands Väsby

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.