Lumena i Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

Finns i: Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna (Stockholms län)
Är du 16-64 år och behöver ett personligt stöd för att kunna arbeta eller studera? I projektet Lumena kan du få det stöd just du behöver för att kunna hitta, få och behålla ett arbete eller börja studera på ett sätt som passar dig.

Vägen till ett arbete eller studier kan se olika ut för olika personer. I Lumena kan du som bor i Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna få det stöd just du behöver för att nå dina mål kring jobb eller studier. 

När du kommer till Lumena får du berätta om dig själv, vad som motiverar dig och vad du vill göra framöver. Tillsammans sätter ni upp mål och pratar om hur du kan nå dem. 

Sedan kommer ni överens om vilka insatser och aktiviteter som kan hjälpa dig framåt. Stödet utgår från dina behov och önskemål. 

Stödet kan bland annat bestå av 

  • enskilda samtal
  • studiebesök hos arbetsgivare och på skolor
  • arbetsträning eller praktik. 

Om du börjar jobba eller arbetsträna finns Lumena kvar och stöttar dig att hitta en jobbsituation som passar dig i längden. Även din arbetsgivare kan få stöd. Om du börjar studera kommer du att kunna få stöd för att hitta en studiesituation som passar dig och som gör att du kan komma i mål med dina studier. 

Du kan också få stöd att hitta en fungerande vardag och rutiner som passar dig. 

Om du behöver stöd från andra myndigheter eller till exempel vården kan Lumena hjälpa dig med kontakter och se att du får det stöd du behöver.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Personalen i Lumena arbetar utifrån metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management samt lärdomarna i forskningsstudien BIP.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna

Lumena i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna är en del av ett regionalt projekt och är finansierat av Europeiska Socialfonden. Projektets fokus är skapa en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsmarknad.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.