Lundaverkstaden, OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete)

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som behöver träna upp din arbetsförmåga har möjlighet att arbeta i verkstadsmiljö på Lundaverkstadens lokaler. Här kan du vara anställd inom offentligt skyddat arbete. Du lär dig tillverka produkter som skolor, förskolor och fritidsverksamheter beställer.

Hos Lundaverkstaden får du stöd att arbeta med

  • svets och plåt
  • cykel
  • snickeri
  • måleri
  • textil.

Du kan också arbeta på Stocket återbruk, som är en del av Lundaverkstaden. På Stocket återbruk kan du arbeta på lager och med transporter. Du kan till exempel få hämta och lämna möbler och andra varor.

Målet med Lundaverkstadens OSA-anställningar är att du kommer närmare egen försörjning genom arbete eller studier. 

Du kan läsa sfi samtidigt som du jobbar på Lundaverkstaden.

Du kan börja med att göra ett besök hos Lundaverkstaden för att få veta mer. Därefter gör vi tillsammans en planering för att se vilka arbetsuppgifter som passar dig och är utvecklande för dig.

Du provar på olika uppgifter för att hitta det du är bra på samtidigt som du skapar rutiner för din vardag.

Det här vägvalet

  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Lundaverkstaden är en arbetsmarknadsinsats som erbjuder arbetsförberedande och yrkesinriktade insatser för dig som har arbetsrelaterad problematik.

Tiderna är inklusive 45 minuters lunch varje dag.

Sommarperiod: 1 maj till och med 31 augusti
Måndag–torsdag 07.30–15.30
Fredag 07.30–14.30

Vinterperiod: 1 september till och med 30 april
Måndag–torsdag 07.30–16.05
Fredag 07.30–15.30

Närmaste busshållplats: Industrihotellet (2 min promenad)
Närmaste tunnelbanestation: Hjulsta (20 min promenad)

Ansvariga för vägvalet

Stockholms stad

Arbete Vardag & boende
Arbete Vardag & boende

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.