Lyra

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Lyra vänder sig till dig som är 18-29 år med psykisk ohälsa och bor i Huddinge, Botkyrka eller Salem. Du kan få individuellt stöd av Lyra för att hitta din väg mot arbete, studier, praktik eller arbetsträning.

Lyra består både av enskilda samtal samt en öppen verksamhet. Genom den öppna verksamheten får du vara med i en social gemenskap, förbereda dig inför arbete eller studier och möjlighet att skapa rutiner och struktur. Målet är att du ska kunna gå vidare till praktik, arbete, studier eller annan lämplig aktivitet efter Lyra.

Du skapar en individuell handlingsplan. Den baseras på vad du behöver för att ta nästa steg i riktning mot studier, praktik och arbete. Planen utvärderas var tredje månad.

Det här erbjuder Lyra:

  • Studie- och yrkesvägledning.
  • Stöd i att söka arbete, skapa cv och personligt brev.
  • Stöd i att hitta praktik eller arbetsträning
  • Öppen verksamhet.
  • Rådgivande, vägledande samtal.
  • Case management.
  • Professionell coaching.

Du träffar personalen på Lyra främst genom fysiska träffar. En del samtal och uppstartsmöten kan ske digitalt eller per telefon om det passar dig bättre.

Det är frivilligt att delta i Lyras verksamhet. Du kan vara på Lyra i max ett år.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Sker via telefon

Övrigt

Är du anhörig eller vän till någon som kan behöva Lyras stöd? Kontakta gärna Lyra för att få mer information och rådfrågning.

Ansvariga för vägvalet

Huddinge kommun

Lyra drivs av Huddinge kommun och finansieras av  Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Samverkanspartners är Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning hos Järfälla församling

Järfälla

Om du behöver öva på att jobba i en lugn miljö, kan du göra det genom arbetsträning hos Järfälla församling.

Daglig verksamhet

Upplands Väsby

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.

Arbetsträning på Café Vallmo i Spånga

Järva i Stockholms stad

Vill du jobba på café eller restaurang och behöver arbetsträna? Då kan arbetsträning på Café Vallmo i Spånga vara något för dig.