Navigator Sollentuna

Finns i: Sollentuna (Stockholms län)
Har du hoppat av skolan eller kanske aldrig påbörjat några studier? Saknar du arbete och sysselsättning? Hos Navigator kan du som är mellan 16 och 29 år få hjälp mot studier, arbete och en meningsfull fritid.

Insatserna hos Navigator är anpassade utifrån dig. Dina behov och önskemål lägger grunden till din insats. Din ålder kan också påverka vilka insatser som erbjuds inom ramen för Navigator eller om du får stöd att ta kontakt med annan verksamhet.

Hos Navigator kan du som är 16-20 år få

 • stöd i att återuppta studier
 • en möjlighet att testa på arbetsmarknaden via en praktikplats
 • stöd i att söka arbete
 • stöd i kontakt med myndigheter
 • information om skolor och utbildningsvägar.

Om du är 20-29 år kan du få stöd som

 • studie-och yrkesvägledning
 • stöd i kontakt med myndigheter och andra verksamheter.

Enligt skollagen ska hemkommunen känna till vad ungdomar som har avslutat grundskola och är upp till 20 år gör, om de inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg. Det här stödet kallas kommunernas aktivitetsansvar, KAA.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Sker online
 • Har drop-in
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Navigator är en verksamhet i Sollentuna kommun som grundar sig i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan utbildningskontoret, kultur-och fritidskontoret, socialkontoret och arbetsmarknadsenheten.

Verksamheten tar emot ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 år som behöver kommunens stöd för att komma vidare till sysselsättning eller har behov av annan hjälp för att hantera sin livssituation.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.