Navigator Sollentuna

Finns i: Sollentuna (Stockholms län)
Har du hoppat av skolan eller kanske aldrig påbörjat några studier? Saknar du arbete och sysselsättning? Hos Navigator kan du som är mellan 16 och 29 år få hjälp mot studier, arbete och en meningsfull fritid.

Insatserna hos Navigator är anpassade utifrån dig. Dina behov och önskemål lägger grunden till din insats. Din ålder kan också påverka vilka insatser som erbjuds inom ramen för Navigator eller om du får stöd att ta kontakt med annan verksamhet.

Hos Navigator kan du som är 16-20 år få

 • stöd i att återuppta studier
 • en möjlighet att testa på arbetsmarknaden via en praktikplats
 • stöd i att söka arbete
 • stöd i kontakt med myndigheter
 • information om skolor och utbildningsvägar.

Om du är 20-29 år kan du få stöd som

 • studie-och yrkesvägledning
 • stöd i kontakt med myndigheter och andra verksamheter.

Enligt skollagen ska hemkommunen känna till vad ungdomar som har avslutat grundskola och är upp till 20 år gör, om de inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg. Det här stödet kallas kommunernas aktivitetsansvar, KAA.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Sker online
 • Har drop-in
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Navigator är en verksamhet i Sollentuna kommun som grundar sig i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan utbildningskontoret, kultur-och fritidskontoret, socialkontoret och arbetsmarknadsenheten.

Verksamheten tar emot ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 år som behöver kommunens stöd för att komma vidare till sysselsättning eller har behov av annan hjälp för att hantera sin livssituation.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning i Tensta

Järva i Stockholms stad

Behöver du prova på att jobba för att känna efter vad som passar dig och hur mycket du klarar av? Då kan arbetsträning hos Blå Vägen i Tensta vara något för dig.

Arbetsträning hos Järfälla församling

Järfälla

Om du behöver öva på att jobba i en lugn miljö, kan du göra det genom arbetsträning hos Järfälla församling.

Daglig verksamhet

Upplands Väsby

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få gå på daglig verksamhet.