Personligt ombud

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Du som har en långvarig psykisk ohälsa kan få stöd av ett personligt ombud.

Ditt personliga ombud hjälper dig att leva ett självständigt liv.
Det betyder att du får hjälp så att du kan klara dig själv.

Ditt personliga ombud jobbar för dig, inte någon annan. Du och ditt personliga ombud kommer tillsammans överens om vad du behöver hjälp med.

Saker som du kan få hjälp med av ett personligt ombud: 

  • Att prata med myndigheter, vården och andra som kan stödja dig.
  • Hitta vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Följa med på besök och hjälpa dig att se till att möten blir av.
  • Se till att olika myndigheter och aktiviteter stöttar dig tillsammans.
  • Få rätt kontakt med vården.

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud.

Personliga ombud har tystnadsplikt.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp.

Ansvariga för vägvalet

Stöd- och utvecklingsenheten, Socialförvaltningen, Botkyrka kommun

Botkyrka kommun
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Bromma i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Bromma kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Stockholms stad

Du som är nyanländ i Stockholms stad kan komma till Welcome House och fråga om samhället i Sverige.

Welcome House

Stockholms stad

På Welcome House kan du som är nyanländ och bor i Stockholms stad få stöd under din första tid i Stockholm.