Personligt ombud

Finns i: Salem (Stockholms län)
Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan få stöd av ett personligt ombud.

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få hjälp eller svar på sina frågor. Ett personligt ombud kan ge information och vägledning om olika stöd.

Det kan vara stöd som finns

  • i kommunen
  • inom vården
  • hos andra organisationer.

Du och det personliga ombudet har ett enskilt samtal. Där kan du ta upp det du tycker är viktigt, hur du mår, det du undrar över och hur du påverkas av situationen.

Den första kontakten med ombudet är ett telefonsamtal, för att  stämma av dina önskemål och behov.

Det kostar inget att få hjälp av ett personligt ombud. Personliga ombud har tystnadsplikt, och berättar inget om dig för andra. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. 

Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har ett omfattande och långvarigt socialt eller kognitivt handikapp som medför hinder för ett fungerande vardagsliv, och som orsakats av psykossjukdom, allvarlig personlighetsstörning eller annan långvarig psykisk sjukdom.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Boendestöd i Upplands-Bro

Upplands-Bro

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd som underlättar din vardag.

Arbeta som stadsdelsmamma

Flera stadsdelar i Stockholms stad

Du som är kvinna och har erfarenhet av att vara ny i Sverige kan arbeta som stadsdelsmamma i ditt bostadsområde.

Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Sigtuna

Du som har psykisk ohälsa och har svårt att klara dig i vardagen, kan ansöka om boendestöd.