Personligt ombud

Finns i: Sigtuna (Stockholms län)
För dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning finns stöd att få av ett personligt ombud.

Ombudet kan vara ett stöd för att du ska få rätt insatser från samhället. Och för att du ska kunna förenkla och förbättra din vardag.

Du och ett personligt ombud kommer tillsammans fram till om du kan få hjälp, och hur den i så fall ska se ut. 

Du kan få hjälp med att:

  • Kontakta myndigheter, vård och andra som kan stödja dig.
  • Undersöka vad myndigheter och organisationer kan göra för dig.
  • Ansöka om olika insatser och stöd

Det kostar inget att ha ett personligt ombud.

Det är bara du som bestämmer att du vill och behöver hjälpen, ingen annan. 

Ditt personliga ombud har bara de kontakter du har godkänt. Vi för inga journaler.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Det personliga ombudets insatser riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som behöver hjälp med att få den vård och det stöd av samhället som du har rätt till.

Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet och är en möjlighet för dig att få hjälp att hitta rätt hjälp.

Vi har ett första längre samtal tillsammans och efter det gör vi en individuell bedömning om du kan få stöd av personligt ombud.

Vi ger dig information och råd om olika möjligheter till hjälp och stöd från samhället. Vi stöttar dig i kontakten med myndigheter och andra parter.

Vi hjälper dig att ansöka om dina insatser från samhället eller att överklaga beslut.

Ansvariga för vägvalet

Stiftelsen Parasoll

Personligt ombud drivs av Stiftelsen Parasoll på uppdrag av Sigtuna kommun.

Stiftelsen Parasolls hemsida
Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Boendestöd

Sollentuna

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och har svårt att klara vardagen, kan ansöka om boendestöd.

Rinkeby servicekontor

Stockholms stad

Få vägledning, hjälp och information från Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.