Personligt ombud

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har svårt att klara av vardagen kan få stöd av ett personligt ombud.

Ett personligt ombud kan

  • ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter
  • hjälpa dig att formulera dina behov av vård, stöd och service.

Personligt ombud arbetar på ditt uppdrag. Tillsammans tar ni reda på vilket stöd du behöver och gör en planering utifrån det. Målet är att du ska få en bättre livssituation och ökad självständighet.

Ett personligt ombud arbetar helt fristående från myndigheter. 

Stödet är gratis. Personligt ombud har tystnadsplikt, ingen annan får veta vad du och personligt ombud har pratat om.

Samarbete och kontakter med olika myndigheter i samhället sker bara om du godkänner det.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Personligt ombud är ingen lagstadgad rättighet utan en frivillig kostnadsfri verksamhet och en möjlighet för dig att få hjälp till att hitta rätt hjälp. 

Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har ett omfattande och långvarigt socialt eller kognitivt handikapp som medför hinder för ett fungerande vardagsliv, och som orsakats av psykossjukdom, allvarlig personlighetsstörning eller annan långvarig psykisk sjukdom.

Vardag & boende
Vardag & boende

Liknande vägval

Samhällsvägledning för nyanlända

Södermalm i Stockholms stad

Du som är nyanländ på Södermalm kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skärholmen i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skärholmen kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.

Samhällsvägledning för nyanlända

Skarpnäck i Stockholms stad

Du som är nyanländ i Skarpnäck kan få hjälp med frågor om hur samhället fungerar i Sverige.