Praktik och arbetsträning

Finns i: Salem (Stockholms län)
Du som är arbetslös och har försörjningsstöd kan få stöd av kommunen att komma ut på arbetsmarknaden.

Du kan få vägledning och stöd i att söka arbete, praktikplats och studier. Du har möjlighet att praktisera och arbetsträna inom olika områden. 

Arbetsträning kan passa dig som behöver ta reda på vad du klarar av medan praktik kan passa för dig som behöver arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser att ha med till framtida jobbsökande. 

För dig som behöver träna upp din svenska finns även språkpraktik. 

Att praktisera på en arbetsplats är bra både för dig och företaget. Du får arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Företaget får en extra resurs och kanske en framtida duktig medarbetare. 

Kommunen och du bestämmer tillsammans vilket stöd du kan ta del av och tillsammans med ett företag ser ni över vilka arbetsuppgifter du skulle kunna göra.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknadsenheten, Salems kommun

Salems kommun
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.