Resursteamet Upplands Väsby

Finns i: Upplands Väsby (Stockholms län)
Du som behöver stöd från flera myndigheter för att närma dig arbete eller studier kan få vägledning av Resursteamet.

Du och Resursteamet planerar tillsammans vilket stöd du kan få från olika myndigheter och vad du behöver göra för att få stödet.

Hos Resursteamet kan du träffa representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården. Tillsammans har teamet stora kunskaper och erfarenheter om vilka alternativ mot arbete eller studier som skulle kunna passa dig.

Resursteamet hjälper till att hitta insatser som kan göra det möjligt för dig att bli anställd, starta eget företag eller studera.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Resursteamet Sollentuna bildades hösten 2018. Det finns ett Resursteam i varje kommun inom Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna. Teamen är utformade utifrån lokala behov och förutsättningar.

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.