Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som bär på trauman från krig, tortyr, fängelse eller svåra flyktupplevelser kan få stöd med rätt behandling av Röda Korsets behandlingscenter i Stockholm.

På behandlingscentret får du stöd av ett professionellt team som består av

  • psykologer
  • psykoterapeuter
  • sjuksköterskor
  • kuratorer
  • fysioterapeuter.

Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder. Du får en behandlingsplan som passar dig. Behandlingsteamet ser hela dig och ger dig behandling utifrån ditt fysiska, psykiska och sociala mående.

Behandlingsteamet kan också hänvisa dig till annan relevant verksamhet inom Röda korset, som till exempel efterforskning och familjeåterförening. Det finns också olika typer av gruppbehandlingar, till exempel träningsgrupp och rörelsegrupp. 

Förhoppningen är att behandlingen ökar dina chanser att orka gå vidare. 

Behandlingsteamet ordnar med tolk vid behov. Behandling hos Röda korset kostar inget.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • Har drop-in

Övrigt

Behandlingen på Röda Korsets behandlingscenter bedrivs vid behov genom tolk och i vissa fall av tvåspråkiga behandlare. Verksamheten använder sig av professionella tolkar på många olika språk och strävar efter att använda samma tolk genom hela behandlingen.

Röda Korsets behandlingscenter är en vårdverksamhet och all behandlingen bedrivs utifrån den lagstiftning och de riktlinjer som styr hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Ansvariga för vägvalet

Röda korset

Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Röda Korsets grundprinciper – humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet – är de etiska ramar som styr arbetet. Tack vare miljontals volontärer når de fram, även när det är svårt. 

Röda korset
Hälsa
Hälsa

Liknande vägval

MiniMaria – stöd vid missbruk

Botkyrka

Du som är ung och är orolig för att du har ett missbruk kan få stöd genom MiniMaria i Botkyrka.

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Relationsvåldsteamet Sollentuna

Sollentuna

Du som upplever våld i din relation eller i din familj kan få hjälp.