START - stöd till arbete

Finns i: Botkyrka (Stockholms län)
Är du 18-35 år och har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller är inom autismspektrumtillstånd? Vill du börja arbeta eller studera? Då är du välkommen att kontakta START.

Tanken med START är att det ska bli lättare för dig att hitta, få och behålla ett arbete. Du som vill delta i START behöver inte ha vägen till arbete klar för dig. Du behöver heller inte ha tidigare arbetslivserfarenhet. Det räcker med att du vill arbeta eller studera. 

START är för dig som bor i någon av kommunen Salem, Huddingen eller Botkyrka. 

På START jobbar en arbetsmarknadscoach som hjälper dig att hitta en arbetsplats som passar dig.

Genom praktik på en arbetsplats får du träna på olika arbetsuppgifter under handledning. På så vis kan du närma dig en anställning. 

Du får en handledare på arbetsplatsen och din coach stödjer både dig och din arbetsgivare under praktiken. I det fall praktiken leder till en anställning kan du och din arbetsgivare få fortsatt stöd av START. 

Om du känner att du hellre vill studera kan du få hjälp att hitta rätt studier. Din coach finns också kvar som stöd medan du studerar. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

START erbjuder inte arbetsförmågeutredningar.

START kallar till informationsmöte efter att ha mottagit din ansökan. I och med informationsmötet beslutas även huruvida du ska skrivas in i START eller inte. Om du skrivs in, så kommer du att få träffa en arbetsmarknadscoach som genomför en övergripande kartläggning. Om de insatser som START kan erbjuda visar sig överensstämma med dina behov, så fortsätter inskrivningen, annars återremitteras du. 

Ansvariga för vägvalet

Botkyrka kommun

START drivs av Botkyrka kommun. Samfinansierat av Samordningsförbundet HBS, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen.

Jorgo Mosali

Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten
Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Svenska för yrkesutbildade, Sfx

Stockholms län

Du som är ny i Sverige och redan kan ett yrke, kan snabbt få lära dig den svenska som behövs för just det yrket på Sfx.

Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Haninge

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, har rätt till stöd genom KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Vuxteam – stöd på väg till arbetslivet

Tyresö

Du som är mellan 25 och 65 år och varken jobbar eller studerar kan få utökat stöd för att lättare komma igång med jobb eller studier.