Steget Framåt

Finns i: Hägersten-Älvsjö (Stockholms stad)
Du som har autismspektrumtillstånd, till exempel Aspergers syndrom, kan få stöd av Steget Framåt att hitta arbete eller praktik. Även du som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada kan få stöd.

På Steget Framåt kan du få stöd att hitta en praktikplats på ett företag. Du kan också delta i aktiviteter som förbereder dig på praktik eller arbete. 

Personalen på Steget Framåt utgår från det du klarar av och hjälper dig att hitta en fungerande sysselsättning som känns meningsfull och utvecklande för dig. 

Du får även möjlighet till att träffa andra människor och utbyta erfarenheter med dem. Du kan till exempel vara med i Steget Framåts gruppaktiviteter:

 • matlagning
 • temasamtal
 • utflykter
 • besök på museer
 • skapande aktiviteter
 • fysiska aktiviteter
 • filmvisningar

På Steget Framåt får du också

 • stöd- och vägledningssamtal
 • stöd med att söka lämpliga praktikplatser eller studier
 • stöd under praktik eller studier
 • vägledning och stöd i kontakten med myndigheter
 • planering att komma till dina aktiviteter
 • reseträning i kollektivtrafiken.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Våra medarbetare har många års yrkeserfarenhet och i arbetsgruppen ingår socionomer och arbetsterapeut. Vårt arbetssätt är inspirerat av metoden Supported Employment.

Arbete Gemenskap & fritid Studier
Arbete Gemenskap & fritid Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Svetsutbildning

Järva i Stockholms stad

Du som vill utbilda dig till svetsare och förbereda dig för arbetsmarknaden kan få svetsutbildning hos Lundaverkstaden.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.